Đại hội chi bộ trường mầm non Đông Cửu nhiệm kỳ 2020- 2023

Đại hội chi bộ trường mầm non Đông Cửu nhiệm kỳ 2020- 2023 thành công tốt đẹp

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2023 ra mắt Đại hội