Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ

 

I. Thời gian, thành phần, chủ trì, thư kí

          Thời gian: 15 giờ 30 ngày 29/9/2017

Thành phần: 5/6 đ/c, 1 đ/c nghỉ thai sản: Hà Thị Dỹ

Chủ chì: Ngô Thị Trung Thành (TT)

Thư ký: Trần Thị Thơm

II. Nội Dung

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9

a. Ưu điểm:

- Tổ chức tốt " Ngày hội đến tr­ường của bé"

- Các lớp trang trí đúng theo chủ đề, chủ điểm.
- HSSS tương đối sạch sẽ, đủ các đầu sổ

- GV soạn giảng đúng KH, nhập các thông tin của trẻ đầy đủ trên phần mềm liên thông ba cấp

- Thực hiện ch­ương trình CSGD trẻ theo đúng kế hoạch

- Tổ chức khám sức khoẻ, cân đo và theo dõi sức khoẻ cho trẻ đến trường MN bằng biểu đồ tăng tr­ưởng đúng kế hoạch

- Các nhóm lớp vệ sinh tương đối sạch sẽ.

- 100% trẻ đến trường đảm bảo an toàn tuyệt đối.

b.Tồn tại: Không

* Kết quả chuyên cần – bé ngoan tháng 9